GẠO NẾP CÁI HOA HÀNG - "NẾP HOÀNG HOA"

Bao thế hệ nay, người xã Thụy Ninh, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình luôn ngầm tự hào, kiêu hãnh khi được trời đất hào phóng ban tặng cho hai thứ di sản vô giá làm “của để dành” cho muôn đời con cháu. Ấy là tiếng hát chèo. Và giống lúa “Nếp cái hoa vàng”. Người xưa gọi nếp cái hoa vàng như xưng tên một nàng công chúa: “Nếp Hoàng hoa”.

Với quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo quy trình VietGAP, trong các năm qua được coi là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, có hướng chiến lược, bền vững, thực sự sản phẩm “Gạo Nếp cái hoa vàng” xã Thụy Ninh là niềm tin của người dân địa phương và là địa chỉ tin cậy, đi vào lòng người của khách hàng trên mọi miền đất nước.

chi tiết

"NẾP CÁI HOA VÀNG" - THÀNH PHẨM OCOP

Xây dựng và phát triển các cánh đồng liên kết, xây dựng một số chuỗi giá trị chính và sản xuất lúa "Nếp cái hoa vàng" thành sản phẩm OCOP (Sản phẩm đặc thù) của xã Thụy Ninh.

Chi tiết

SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH VIETGAP

Quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo quy trình VietGAP của của xã Thụy Ninh trong các năm qua được coi là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, có hướng chiến lược, bền vững.

Chi tiết

Đăng ký nhận thông tin sản phẩmNẾP HOÀNG HOA