SẢN XUẤT LÚA NẾP CÁI HOA VÀNG TRÊN ĐẤT THỤY NINH

Quy trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo quy trình VietGAP của của xã Thụy Ninh trong các năm qua được coi là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, có hướng chiến lược, bền vững, thực sự sản phẩm “Gạo Nếp cái hoa vàng” xã Thụy Ninh là niềm tin của người dân địa phương và là địa chỉ tin cậy, đi vào lòng người của khách hàng trên mọi miền đất nước.
Xã Thụy Ninhhàng năm có quy mô cấy 50ha lúa Nếp cái hoa vàng, được thực hiện tại 4 thôn: Thôn Gang: 10ha; Thôn Đoài: 15ha, Thôn Đông Mai: 15ha, Thôn Bùi: 10ha. Để thực hiện quy trình này, các hộ dân tham gia phải đảm bảo tuân thủ kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có sự kiểm soát nghiêm ngặt theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa.
Nhờ đó, không những tiết kiệm giảm chi phí đầu tư trên đồng ruộng mà cây trồng còn phát triển tốt, dự kiến cho năng suất tăng cao so với trước đây. Do thay đổi được phương thức canh tác như thay dần phân bón hóa học sang phân bón hữu cơ và phân bón vi sinh nên đã hạn chế rất nhiều dịch hại trên đồng ruộng, trong một vụ HTX chỉ đạo bà con thực hiện xiết nước 3 lần: Thời kỳ lúa đẻ nhánh; Thời kỳ lúa đứng cái (phân hóa đòng) và thời kỳ lúa uốn câu, thực hiện các lần xiết nước, đặc biệt là lần lúa đứng cái phân hóa đòng, rễ lúa ăn sâu tạo sự vững chắc, chống ngã đổ cuối vụ khi lúa chín nặng bông gặp thời tiết bất thuận.
Đối với lúa nếp cái hoa vàng xã Thụy Ninh, vụ mùa 2021trên tổng số 50ha với 265 hộ cấy lúa nếp thu hoạch bình quân 145 kg/sào, có hộ đạt  từ 150-160kg/sào, đặc biệt có hộ đạt tới 180-185kg/sào.
Năng suất lúa sản xuất theo quy trình đã đẩy được năng suất lên rõ rệt, chi phí đầu vào giảm ( bà con tận dụng nhiều nguồn phân hữu cơ) chính vì vậy, năm nay khi có chương trình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo quy trình VietGAP thì số hộ tham gia cấy lúa nếp cái hoa vàng tăng lên nhiều so với các năm trước.
Nhìn cây lúa năm nay so với mọi năm chưa thực hiện theo quy trình VietGAP thì cây lúa cho bông to và dài hơn, năng suất tăng khoảng 20% so với quy trình bình thường.
Trong năm tớixã Thụy Ninh nâng cao kiến thức thực hành sản xuất lúa nếp cái hoa vàng  theo quy trình VietGAP, từng bước thay đổi tập quán sản xuất cho các hộ dân, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng.
Nếp cái hoa vàng được cấy ở vụ mùa 2021với diện tích 50ha, chiếm 11% tổng diện tích trồng lúa của xã Thụy Ninh, năm tới HTX sẽ tổ chức cho các thôn có vùng đất cát pha phù hợp cây lúa nếp như thôn Gang, thôn Bùi, thôn Đông Mai, Dự kiến diện tích tăng vụ mùa năm 2022 lên 80ha (bằng 18% so với tổng canh tác) góp phần nâng cao giá trị nông sản chất lượng cao của địa phương.
Sản phẩm Gạo nếp cái hoa vàng xã Thụy Ninh trong các năm qua đã thực sự chiếm được cảm tình người tiêu dùng, mọi khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm đã phản hồi tích cực về chất lượng gạo ngon, an toàn, mẫu mã đẹp. HTX cũng đang súc tiến hoàn thiện hồ sơ về sản phẩm Nếp cái hoa vàng theo tiêu chuẩn OCOP và HTX Thụy Ninh cũng cam kết sản phẩm của địa phương phải luôn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đến tận tay người tiêu dùng theo các tiêu chí: Chất lượng-An toàn- Mẫu mã đẹp - phục vụ tận tình - Thái độ vui vẻ.
Địa phương đang tiếp tục hoàn thiện liên quan đến mẫu mã, bao bì nhãn mác cho sản phẩm nếp cái hoa vàng đạt tiêu chuẩn OCOP. Hai nữa là liên kết trong quá trình tổ chức sản xuất và tiêu thụ đối với các công ty tiêu thụ sản phẩm gạo đặc sản trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ Sản phẩm “Nếp cái hoa vàng” với xã Thụy Ninh để làm tốt theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nếp cái hoa vàng nhằm nâng cao giá trị sản xuất trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Tuyển