HỢP TÁC XÃ THỤY NINH

​Xã Thụy Ninh là một xã thuần nông trồng lúa nước, nằm ở phía tây bắc huyện Thái Thụy, phía bắc giáp tỉnh Hải phòng, phía tây giáp huyện Quỳnh Phụ, phía đông giáp xã Thụy Hưng, phía nam giáp xã Thụy Chính và Thụy Dân của huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.
Xã có khu trung tâm thương mại chợ Hệ, là một trong những điểm thu hút nhiều các dịch vụ buôn bán và tiểu thủ công nghiệp, là nơi giao lưu hàng hóa thuận tiện cho các tỉnh bạn, huyện bạn
 Toàn xã có tổng diện tích đất canh tác lúa là 450 ha, hệ thống sông ngòi cung cấp nước là dòng sông Hóa ở phía bắc, dòng sông Sinh ở phía nam, ở giữa có kênh dẫn NV và N2 thuộc hệ thống thủy lợi trạm bơm Hệ cung cấp
Trong năm qua HTX SXKD-DVNN Thụy Ninh đă có sự chuyển biến tích cực, với những dịch vụ thiết yếu có tính cộng đồng cao, HTX đã làm tốt các khâu dịch vụ thuỷ nông; Dịch vụ Giống cây trồng; Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, thời vụ, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác quản lý và điều hành của HTX ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng quản lý yếu kém dẫn đến mất mùa trong canh tác lúa hoặc thua lỗ trong dịch vụ kinh doanh hàng hoá.
Trong những năm gần đây năng suất lúa của xã Thụy Ninh đạt cao và tương đối ổn định Năng suất lúa năm 2019 đạt bình quân 135,3 tạ/ha;Năm 2020 sản xuất lúa đạt bình quân 140,3 tạ/ha là năm được mùa lớn cả 2 vụ; Năm 2021 HTX Thụy Ninh vẫn đạt kết quả cao cả về diện tích, năng suất và tổng sản lượng, năng suất bình quân năm là 130,1 tạ/ha; tổng sản lượng thóc cả năm đạt 5.863 tấn thóc
Thực hiện nghị quyết Đảng bộ lần thứ 45 nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định cụ thể cho hướng đi của HTX, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới HTX. Từ năm 2016 HTX tổ chức đại hội thành viên và xây dựng HTX theo luật HTX 2012. Ngay sau khi đại hội  (tháng 4/2016),  HTX đã có đề án phát triển thêm 03 dịch vụ : Dịch vụ vật tư nông nghiệp; Dịch vụ cấy lúa giống và bao tiêu sản phẩm; Dịch vụ tín dụng nội bộ.  Hướng tới HTX Thụy Ninh cần phát triển mạnh các dịch vụ vươn ra và tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ cấy lúa hàng hóa chất lượng cao, tổ chức khảo nghiệm và trình diễn nhiều giống lúa mới có sức đề kháng sâu bệnh tốt và có tiềm năng năng suất cao chất lượng gạo ngon như giống lúa Nhật bảnTBJ3, JO2; TBR225 để đưa vào sản xuất thử trên đồng đất Thụy Ninh và sẽ mở rộng ra diện tích lớn trong các năm tới.
Mục đích cụ thể của việc mở rộng dịch vụ trong HTX Thụy Ninh nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo sơ đồ liên kết: Cung ứng vật tư nông nghiệp (dịch vụ VTNN)   – Phương thức sản xuất  (sản xuất lúa giống,lúa hàng hóa và bao tiêu sản phẩm)  – Nguồn đầu tư tài chính  (dịch vụ tín dụng nội bộ HTX) , phát triển mạnh và đồng bộ các dịch vụ vươn ra của HTX để đạt được mục tiêu:
- Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất chuyên canh hàng hóa quy mô lớn dựa trên lợi thế tự nhiên, xã hội của địa phương; Ứng dụng quy trình KHKT tiên tiến; Nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp thông qua việc gắn kết tổ chức sản xuất với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.
- Đảm bảo phát triển bền vững, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống cho lao động nông thôn.
Công tác duy trì các khâu dịch vụ bắt buộc có sẵn cũng như mở rộng các khâu dịch vụ vươn ra nhằm mục đích:
+ Duy trì tăng trưởng, chuyển hướng từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, phù hợp với xu hướng hội nhập Quốc tế
+ Phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Thụy Ninh; Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn; Đảm bảo an ninh lương thực gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và bảo vệ môi trường.
Mục tiêu phát triển dịch vụ:
+Đạt tới tốc độ tăng trưởng các hoạt động dịch vụ giai đoạn 2020-2025 đạt: 6-7%
+Đạt tới tỷ trọng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh HTX đạt 40%
+Đạt tới tăng tỷ lệ thị phần tối đa trên địa bàn xã và khu vực lân cận đạt trên 50%
Giải pháp cho phát triển và mở rộng các khâu dịch vụ:
- Huy động nguồn nhân lực hiện có, khả năng tài chính nội lực và khả năng nguồn xã hội hóa, nguồn tài chính nhàn rỗi của nhân dân để phát triển dịch vụ
- Áp dụng trên địa bàn xã có quy mô dân số, diện tích rộng, thị trường tiêu thụ và mức độ sử dụng sản phẩm và nguồn tài chính mạnh mẽ.  
* Quy hoạch tổng thể về phát triển dịch vụ:
- Dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đã làm tốt chức năng của mình, HTX liên kết với các công ty sản xuất vật tư nông nghiệp đứng đầu toàn Quốc như Tập đoàn Lộc trời; Công ty SX phân bón Bình Điền Long An, đã cung ứng cho xã viên và thị trường/năm hơn 300 tấn phân bón các loại thuộc chủng loại tốt đã góp phần tăng năng suất lúa và giảm thiểu dịch bệnh gây hại. Công tác BVTV và thuốc bảo vệ thực vật HTX luôn chú trọng quan tâm, căn cứ vào sự chỉ đạo cấp trên, HĐQT cử cán bộ chuyên môn điều tra, nắm bắt tình hình sâu bệnh thực tế trên đồng ruộng để đề ra phương thức phòng trừ cho sát, đúng với các dịch hại phát sinh nên hàng năm việc phòng trừ sâu bệnh của HTX luôn đảm bảo kịp thời, ngăn chặn không để dịch hại bùng phát diện rộng.
- Dịch vụ cấy lúa giống của HTX liên kết với tập đoàn Thái Bình Seed đảm bảo cả diện tích và sản lượng, hệ thống giống lúa BC15, TBR225, N97 được cấy bằng giống siêu nguyên chủng cho nên rất hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa, cũng đã góp phần đẩy năng suất lúa lên cao và đặc biệt có giá trị cao về chất lượng lúa hàng hóa. Trong các năm qua HTX mở rộng các vùng sản xuất lúa giống trên 250 ha, bao tiêu cho bà con trên 600 tấn thóc nguyên chủng/năm, thu hơn 5 tỷ đồng cho các hộ thành viên trong HTX.
Đặc biệt từ năm 2019 HTX Thụy Ninh mạnh dạn tiếp nhận từ tập đoàn Thái Bình Seed dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính” do tổ chứcSNV tổ chức. SNV là một tổ chức phát triển quốc tế có trụ sở tại Hà Lan, tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương nhằm hướng tới giảm nghèo và bảo vệ môi trường. HTX Thụy Ninh sẽ liên kết với tập đoàn Thái Bình Seed mở rộng diện tích dự án SNV đến năm 2020 trên địa bàn xã lên 30% diện tích bằng 270 ha cấy lúa giống BC15 kháng đạo ôn là giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo ngon, kháng được bệnh đạo ôn, đây là chìa khóa cho bà con nông dân để phát triển sản xuất lúa trong các năm tới theo hướng bền vững, nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như góp phần làm tăng trưởng kinh tế cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp tại địa phương.
* Nội dung thực hiện:
- Tổ chức, quy hoạch vùng sản xuất cấy lúa giống, lúa chất lượng cao, tập trung với diện tích lớn cho các thôn có đủ điều kiện mở rộng được diện tích gieo cấy.
- Hướng dẫn kỹ thuật để các hộ thành viên  gieo cấy và chăm sóc lúa, các biện pháp sử lý lẫn các tạp giống khác và công tác phơi, rê, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để bán cho công ty giống.
- Triển khai tổ chức mở lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn thành viên sản xuất lúa giống , lúa chất lượng cao để sản phẩm hàng hóa đủ tiêu chuẩn bán cho công ty
- Tổ chức sản xuất và tập huấn KHKT gieo trồng các loại cây màu có giá trị xuất khẩu cho thành viên, để sản phẩm hàng hóa đủ tiêu chuẩn bán xuất khẩu hoặc cho các siêu thị. 
- Xây dựng và công bố quảng bá, giới thiệu sản phẩm
* Dịch vụ tín dụng nội bộ HTX:
Được xây dựng từ đầu năm 2017, đã hoạt động được 4 năm nhằm sử dụng một phần nguồn vốn của HTX và huy động nguồn vốn nhàn rỗi của nhân dân để cho các thành viên trong HTX vay, với mục đích tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể và từng thành viên trong HTX, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ cải thiện đời sống nhân dân. Tính đến 30/11/2021 tổng số dư quỹ tín dụng HTX đạt hơn 20 tỷ đồng, Tổng doanh thu từ tín dụng nội bộ đạt hơn 140 triệu đồng/năm.
* Dự kiến hoạt động của quỹ tín dụng nội bộ HTX đến năm 2025:
-Tổng số dư đạt trên 30 tỷ đồng,
- Tổng doanh thu từ lãi xuất tín dụng đạt trên 3 tỷ đồng
* Đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng:
- Chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động dịch vụ; Trước mắt ưu tiên tập huấn nghiệp vụ hoạt động kinh doanh cho đội ngũ cán bộ HTX
- Tổ chức tập huấn và chuyển giao KHKT cho các hộ thành viên thực hiện dự án SNV và sản xuất lúa giống cho tập đoàn Thái Bình Seed đạt hiệu quả cao.
- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bán hàng cho cán bộ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ Cung ứng vật tư nông nghiệp
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc; kho tàng kinh doanh; Giao thông, thủy lợi nội đồng, đặc biệt đầu tư cho các vùng sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa. Huy động các nguồn hỗ trợ của nhà nước, Doanh nghiệp và vốn tích lũy của HTX để đầu tư cơ sở hạ tầng có tính trọng điểm, quy mô lớn, không đầu tư dàn trải.
* Hiệu quả của phương án phát triển dịch vụ HTX:
- Phương án sản xuất kinh doanh HTX Thụy Ninh được triển khai thực hiện sẽ tạo ra động lực mới phát triển sản xuất hàng hoá đa dạng và bền vững; từng bước tiếp cận thị trường; tạo việc làm ổn định cho 2.838 lao động, tăng thu nhập,  góp phần xoá đói giảm nghèo.
- Hạ tầng cơ sở bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dân sinh từng bước được tăng cường đã tạo điều kiện cho đời sống nhân dân được nâng cao, sản xuất hàng hoá ở nông thôn phát triển..
* Xây dựng một số chuỗi giá trị sản phẩm chính:
- Sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa: Khuyến khích các tổ hợp tác, hiệp hội sản xuất lúa giống để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng và phát triển quy mô diện tích và sản lượng lúa giống BC15 kháng đạo ôn cho tập đoàn Thái Bình Seed ; Xây dựng và phát triển các cánh đồng liên kết, xây dựng một số chuỗi giá trị chính và sản xuất lúa “Nếp cái hoa vàng” thành sản phẩm OCOP (Sản phẩm đặc thù) của Thụy Ninh; Dưa hấu của thôn Bùi; Khoai lang của thôn Hống. Tạo điều kiện cho HTX, cho các thôn, tổ hợp tác, các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông nghiệp được tiếp cận chính sách ưu đãi như: hỗ trợ mặt bằng, hạ tầng,thiết bị, hỗ trợ bằng tín dụng, kết nối thị trường và bảo hiểm nông nghiệp.
- Dịch vụ Vật tư nông nghiệp: Liên kết với các tập đoàn lớn có uy tín chất lượng trong nước như tập đoàn Lộc trời; Công ty thuốc BVTV An Giang; Công ty phân bón Bình Điền Long An…Khuyến khích nông dân thực hiện phương pháp sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện phòng chống dich hại cây trồng hiệu quả, sản xuất lúa bền vững.
- Dịch vụ tín dụng nội bộ: Huy động các nguồn vốn nhàn rỗi của các hộ thành viên, dịch vụ này đã tạo điều kiện giúp đỡ thành viên có thêm nguồn vốn góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập của hộ gia đình và hỗ trợ hoạt động các dịch vụ khác của HTX phát triển
Những người tham gia tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo HTX:

S
TT
Họ và tên Năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ
1 Phan Văn Tuyển 1962 HTX Giám đốc HTX Sơ cấp Lãnh đạo quản lý
2 Nguyễn Văn Thêm 1983 HTX Phó giám đốc HTX Đại học Điều hành DV
3 Phạm Thị Hòa 1986 HTX Kế toán trưởng HTX Đại học Hạch toán-kế toán
4 Vũ Quang Long 1962 HTX Kiểm soát HTX Sơ cấp Kiểm tra, giám sát
5 Nguyễn Hồng Quân 1968 HTX Kế hoạch HTX Sơ cấp Lập kế hoạch
6 Phan Văn Bản 1962 HTX Thủ kho, thủ quỹ HTX Sơ cấp Quản lý tiền - XNH
 
Xây dựng kế hoạch “phát triển dịch vụ hợp tác xã giai đoạn 2016 đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2025 tại địa bàn xã Thụy Ninh” sẽ tạo bước đột phá cho việc đối mới HTX, thoát khỏi tình trạng “Bình mới rượu cũ”, phát triển dịch vụ là định hướng chiến lược cho công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, hướng sản xuất đến sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao hơn. Từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, làm cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ HTX trong các năm tới mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản và hợp tác với các doanh nghiệp tạo sự liên kết và liên kết bền vững:
- HTX sẽ chủ động tổ chức triển khai các chương trình kế hoạch của địa phương để phù hợp với thực tế (Phát triển dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp một cách đồng bộ).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn; lựa chọn hàng hóa kinh doanh; lựa chọn các cây trồng có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường để phát triển sản xuất tại địa phương
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia liên doanh, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đầu tư các cơ sở bảo quản, chế biến nông sản và xây dựng thương hiệu cho các nông sản chất lượng cao.
- Các cấp có thẩm quyền hỗ trợ Hợp tác xã về kinh phí cũng như xét duyệt bộ hồ sơ công nhận Sản phẩm “Nếp cái hoa vàng” thành sản phẩm OCOP năm 2021 của xã Thụy Ninh.

Tác giả: Phan Tuyển